Thư viện

Đòi “đa nguyên, đa đảng” – một chiêu bài lỗi thời

Vừa qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện loạt bài viết mượn danh nghĩa “kiến nghị” để đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” ở Việt Nam. Đây là vấn đề không mới, chỉ lừa gạt được một số ít người thiếu hiểu biết.

Tiếp tục đọc

Advertisements