Thư viện

Huấn luyện dây chuyền sản xuất đạn Tên lửa C75 ở Trung đoàn 274

Đạn đã sẵn sàng trên bệ phóng ở đơn vị hỏa lực.QĐND Online – Về Cam Ranh giữa cái nắng nóng gay gắt của những ngày mùa hạ, chúng tôi được chứng kiến một buổi huấn luyện của dây chuyền sản xuất đạn Tên lửa của Tiểu đoàn kỹ thuật Trung đoàn 274, Sư đoàn PK 377.

Tiếp tục đọc