Tag Archive | Bác Hồ

Sáu điều Bác Hồ dạy đối với công tác xây dựng lực lượng CAND

6 điều Bác dạy CAND

TS Vũ Văn Hiền, Trưởng Khoa Mác – Lênin, Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân
Năm 2013, lực lượng Công an nhân dân (CAND) kỷ niệm 65 năm học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

65 năm qua, những lời dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam định hướng, soi đường cho công tác xây dựng lực lượng Công an nói chung, quá trình tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp của mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND nói riêng.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Nghị lực thanh niên Việt Nam

Từ suy nghĩ đến việc làm

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta luôn dành cho thanh niên Việt Nam nhiều tình cảm thân thương và sự quan tâm sâu sắc. Theo Người, thanh niên là lực lượng có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự phát triển hiện tại và tương lai đất nước. Người luôn khẳng định “Thanh niên là chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do thanh niên”.

Tiếp tục đọc