Tag Archive | Đối ngoại

Thắng lợi của chính sách nhân quyền Việt Nam

Các nước chúc mừng Việt Nam trúng cử với số phiếu bầu cao nhất. (Ảnh: Lê Dương-Quang Tuyến/Vietnam+)

Việc Việt Nam vừa trúng cử thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016, với số phiếu cao nhất trong tất cả các nước ứng cử viên, là khẳng định tính đúng đắn trong chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về vấn đề nhân quyền.

Tiếp tục đọc

Advertisements