Tag Archive | Hiến pháp

Hiến pháp với quan điểm bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện hội nhập sâu rộng

Hp

Ảnh minh họa

So với Hiến pháp 1992, bản Hiến pháp sửa đổi đã có những bổ sung quan trọng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tiếp tục đọc

Advertisements