Tag Archive | Hòa bình

Việt Nam – Ngọn cờ đầu của phong trào hòa bình thế giới

Tháng 4-1949, khi Hội đồng Hòa bình thế giới (WPC) thành lập, Việt Nam đã chủ động cử 12 thành viên đến tham dự, tích cực thể hiện vai trò quan trọng là một trong những quốc gia thành viên sáng lập. Ủy ban Hòa bình thế giới ra đời tạo tiền đề để thành lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam.

Tiếp tục đọc

Advertisements