Tag Archive | Lịch sử

Bài học cụ Phan

Cụ Phan Đình Phùng.

QĐND – Cơ quan tôi nằm trên phố Phan Đình Phùng nên đọc sách về cụ, tôi rất nhớ một câu chuyện lịch sử còn ghi. Năm 1886, thấy không thể tiêu diệt được nghĩa quân của cụ Phan, giặc Pháp giở đủ trò dụ dỗ, chúng bắt anh trai cụ, dọa khai quật mồ mả tổ tiên nếu cụ không ra hàng. Cụ đã khảng khái trả lời: “Tôi có một ngôi mộ rất to nên giữ là Tổ quốc. Nếu về hàng, để sửa sang phần mộ của cha ông mình, thì ngôi mả cả nước kia ai giữ”. Và cụ Phan đã quyết chiến đến giờ phút cuối cùng vì không chịu nỗi nhục mất nước. Sau này, kẻ thù còn khai quật chính mộ cụ, ném thi hài mỗi nơi mỗi mảnh.

Tiếp tục đọc

Đòn chí mạng giáng vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”

QĐND – Cách đây 40 năm, chiến dịch phản công quy mô lớn của quân đội ta có sự phối hợp của lực lượng vũ trang Pa-thét Lào tại chiến trường Đường 9-Nam Lào, đánh bại cuộc hành quân “Lam Sơn 719”, giáng một đòn chí mạng vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ – ngụy. Khi đó, tôi là Cục phó Cục Tuyên huấn được Tổng cục Chính trị cử làm phái viên tham dự chiến dịch. Tiếp tục đọc