Tag Archive | Nguyễn Phương Uyên

Quyền dân sự và chính trị trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013)

Ngày 12-11-2013, Việt Nam trúng cử và trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2014 – 2016) là sự kiện khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền dân sự và chính trị của nhân dân. Thành tựu đó được ghi rõ trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (năm 2013).

Tiếp tục đọc

Advertisements