Tag Archive | Phan Đình Phùng

Bài học cụ Phan

Cụ Phan Đình Phùng.

QĐND – Cơ quan tôi nằm trên phố Phan Đình Phùng nên đọc sách về cụ, tôi rất nhớ một câu chuyện lịch sử còn ghi. Năm 1886, thấy không thể tiêu diệt được nghĩa quân của cụ Phan, giặc Pháp giở đủ trò dụ dỗ, chúng bắt anh trai cụ, dọa khai quật mồ mả tổ tiên nếu cụ không ra hàng. Cụ đã khảng khái trả lời: “Tôi có một ngôi mộ rất to nên giữ là Tổ quốc. Nếu về hàng, để sửa sang phần mộ của cha ông mình, thì ngôi mả cả nước kia ai giữ”. Và cụ Phan đã quyết chiến đến giờ phút cuối cùng vì không chịu nỗi nhục mất nước. Sau này, kẻ thù còn khai quật chính mộ cụ, ném thi hài mỗi nơi mỗi mảnh.

Tiếp tục đọc