Tag Archive | Sửa đổi hiến pháp

Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng

Tọa đàm góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp về xây dựng quân đội và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc:
Ngày 13/3, Báo Quân đội nhân dân tổ chức buổi tọa đàm góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về xây dựng quân đội và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, từ Điều 69 đến Điều 73 nằm trong Chương Bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục đọc

Advertisements