Tag Archive | Trên mặt trận thầm lặng

Bốn ngày “tác nghiệp” của phóng viên Phạm Xuân Ẩn

QĐND – Sáng 2-4-1972, Hai Trung đang tán gẫu với mấy người bạn trong tiệm Gi-vơ-ran (Givral) thì Phạm Dương Hiển, Phụ tá của Hoàng Đức Nhã (em họ, Bí thư kiêm Tham vụ báo chí của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu) hớt hải đi vào. Thấy Hai Trung, Hiển liền chạy tới, kéo ghế ngồi sát rồi thì thầm: “Anh hay tin chưa? Rất quan trọng về quân sự đấy! Tiếp tục đọc

Advertisements