Tag Archive | Vấn đề – Sự kiện

“Diễn đàn xã hội dân sự” – một phương thức chống phá hiểm độc

2805 - XHdansuHiện nay, một số người mượn danh “nhà dân chủ” ra sức vu cáo Đảng ta “vi phạm dân chủ, nhân quyền, quan liêu, tham nhũng”; lợi dụng mạng xã hội để tập hợp lực lượng, kích động, gây áp lực đòi “đa nguyên, đa đảng”. Mới đây, họ cho ra đời cái gọi là: “Diễn đàn xã hội dân sự”, với mục đích để  “chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta một cách ôn hòa”. Đây chỉ là “bình mới, rượu cũ” của các phương thức chống phá cách mạng Việt Nam.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Quyền dân chủ ngày càng mở rộng là tất yếu của mỗi quốc gia dân chủ – Nên giữ HĐND các cấp như Hiến pháp hiện hành

QH thảo luận tại Hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Cơ bản đồng thuận với nội dung tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình QH ngày hôm qua, các ĐBQH cho rằng, Dự thảo đã tương đối hoàn chỉnh, đủ điều kiện để QH xem xét, thông qua vào cuối Kỳ họp. Một trong những nội dung được nhiều ĐBQH tiếp tục quan tâm, góp ý kiến liên quan đến quy định về Chính quyền địa phương. Khẳng định thiết chế HĐND bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, ĐBQH đề nghị nên giữ quy định về HĐND các cấp như Hiến pháp hiện hành.

Tiếp tục đọc

Đòi “đa nguyên, đa đảng” – một chiêu bài lỗi thời

Vừa qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện loạt bài viết mượn danh nghĩa “kiến nghị” để đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” ở Việt Nam. Đây là vấn đề không mới, chỉ lừa gạt được một số ít người thiếu hiểu biết.

Tiếp tục đọc